Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Lệ
Ngày gửi: 20h:38' 12-10-2018
Dung lượng: 10.6 KB
Số lượt tải: 158
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN SỬ 9 – THỜI GIAN 120 PHÚT
Câu 1: Trình bày nội dung chính các hiệp ước đã kí giữa triều đình nhà nguyễn với thực dân pháp từ anwm 1862 đến năm 1884. Qua nội dung các hiệp ước, phân tích tại sao có nhận xét: “Triều đình huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trc quân xâm lược.
Câu 2: So sánh con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc với PBC và PCT. Từ đó rút ra điểm mới trong con đường cứu nước của Người?
Câu 3: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân pháp ở Việt Nam đã làm xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới:
a, Nêu những hiểu biết của em về các giai caapd, tầng lớp mới và thái độ của họ đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
b, Sự xuất hiện của các giai cấp, tầng lớp mới đã tác động đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước ta đầu thế kỉ XX ntn?
Câu 4: Trình bày nguyên nhân sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.
 
Gửi ý kiến